Ledninger

De typer ledninger, som man typisk anvender, kan inddeles i 3 grupper:

Plastkappeledninger
Der findes både flade og runde ledninger med plastkappe og plastisolerede ledere. Plastkappeledningerne kan enten have 2, 3 eller 5 plastisolerede ledere. Ledningerne bruges typisk indendørs til elapparater henholdsvis med og uden jord. Almindelig plastkappeledning må ikke bruges til elapparater, som afgiver varme, fx strygejern, kogeplader, brødristere og visse lamper.


Gummikappeledninger
Gummikappeledninger kan enten have 2, 3 eller 5 gummiisolerede ledere og en gummikappe.
Ledningerne bruges typisk til elapparater, der bruges udendørs eller til elapparater, der afgiver varme, fx brødristere og loddekolber – henholdsvis med og uden jord.


Strygejernsledninger
Strygejernsledningen har tekstilomfletning og 2 eller 3 gummiisolerede ledere. Ledningen bruges typisk til elapparater, der afgiver varme, fx strygejern, kogeplader, brødristere og visse lamper.


Ledninger til elapparater og forlængerledninger
Man må selv skifte en ledning til et elapparat eller lave en forlængerledning. De typer ledninger, der bliver brugt mest, kan inddeles i tre grupper; Plastkappeledninger, gummikappeledninger og strygejernsledninger
 
I ledninger med mere end 2 ledere kan den ene leder være en grøn/gul jordleder (beskyttelsesleder).
Det er ikke alle typer ledninger, man må bruge til alle elapparater. Hvis du er i tvivl, så tag et stykke af den gamle ledning med til elinstallatøren og spørg ham til råds, før du skifter den.
Ledninger, som bruges til svagstrøm, fx ringeapparater, antenner, højtalere og lignende, må ikke benyttes til stærkstrøm (230 V).
 
Ledninger i den faste installation
Man må ikke selv udskifte en ledning eller installere nye i den faste elinstallation. Den faste installation er den del af boligens elinstallation, som du ikke kan tage med dig, når du flytter. Men hvis du fx skal sætte en lampe op eller udskifte en stikkontakt, er det vigtigt, at du får et overblik over elinstallationens ledninger og deres tilhørende klemmemærkning.
 
Undersøg ledningerne inden du går i gang

For at elinstallationen skal blive ved med at være sikker, bør du undersøge ledningerne for skader. Undersøg om det afisolerede kobber i ledningerne har mærker og revner, der kan resultere i, at kobberet knækker. Ved sådanne skader kan ledningen eventuelt kortes af.
Er ledningsisolationen gammel og porøs, kan det føre til kortslutning, og der er risiko for brand. Derfor skal ledningerne udskiftes af en elinstallatør.

Ledningsfarver og klemmemærkning

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.