Før du går i gang

Afbryd strømmen

Før du går i gang, skal du blandt andet være sikker på, at strømmen er afbrudt. Du må ikke begynde at arbejde på elinstallationen, før følgende er gennemført i boligen:

 • Tænd lyset på det sted, hvor elarbejdet skal udføres.
 • Afbryd strømmen til det pågældende sted i måler- eller gruppetavlen. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke på afbryderen i det pågældende rum.
 • Kontrollér, at lyset er slukket.
 • For at undgå at andre tænder for strømmen, mens du laver elarbejdet, bør du fjerne eventuelle sikringer eller sætte en seddel på den slukkede afbryder i tavlen. Vær opmærksom på at automatsikringer ikke kan fjernes, men kun afbrydes.
 • Selvom lyset nu er slukket, kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt. Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding på nogen dele i arbejdsområdet. Kontrollen kan foretages med en spændingstester eller polsøger. Du skal sikre dig, at de virker, inden der afbrydes i målereller gruppetavlen.


Typiske årsager til stød og brand er:

 • Løse forbindelser.
 • Uisolerede dele i en elinstallation.
 • Brug af en forkert type ledning.
 • Defekt elmateriel, fx stikprop.
 • En stikprop, der ikke er samlet korrekt.
 • En ledning, som er for langt afisoleret.
 • Manglende dæksel på elmateriel.
 • En skrue eller et søm, som går gennem ledninger.
 • Ledninger, som er forbundet forkert.
 • Kobbertråde, der klippes over ved afisolering.
 • Skruer, der ikke er spændt tilpas eller ikke er efterspændt.

Værktøjskassen

Disse ting kan anbefales at bruge, når du arbejder med el.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen