Udskiftning af stikkontakt

- med eller uden jord

En stikkontakt uden jordkontakt skal altid erstattes af en stikkontakt uden jordkontakt. Der må kun anvendes en stikkontakt med jord, hvis den tilsluttes en virksom jordleder.

En stikkontakt med jordkontakt, som er tilsluttet en virksom jordleder, skal altid erstattes af en ny stikkontakt med jordkontakt.

Stikkontakter med jordkontakter må man kun selv udskifte, hvis installationen er beskyttet med en HFI- eller HPFIafbryder.

Det er valgfrit, om man vil bruge stikkontakter sammenbygget med en afbryder eller en nyere type uden afbryder.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen