Udskiftning eller montering af fatning

Det er livsfarligt at adskille en fatning med spænding på. Afbryd ved at trække stikproppen ud af stikkontakten eller ved at afbryde i måler- eller gruppetavlen, som beskrevet under "Før du går i gang".

Der findes flere forskellige typer fatninger. Derfor bør man tage den gamle fatning med til forhandleren, hvis den skal skiftes.

Vær opmærksom på
Husk at montere "sutten". Ellers er der risiko for kortslutning.

En færdigmonteret fatning består af følgende
1. Fatning (består af bundstykke, mellemstykke og gevindhoved)
2. Spærreanordning
3. Bundstykke
4. Trækaflastning
5. Sut
6. Mellemstykke
7. Gevindhoved

  • Adskil fatningen (1). I nogle fatninger er der en lille spærreanordning (2). Den skal trykkes ned, fx med en skruetrækker.

  • Skru den lille låseskrue løs, som sidder i bunden på gevindmøtrikken i bundstykket (3).

  • Skru trækaflastningen (4) ned, i bundstykket. Skru låseskruen til igen.
  • Stik ledningen igennem og monter "sutten" (5).

  • Gør ledningsenderne klar, sno dem og skru dem fast i bøsningerne på mellemstykket (6). Træk i lederne for at tjekke, at de sidder fast.

  • Skub mellemstykket (6) på plads i bundstykket (3). Træk lidt i ledningen, så går det lettere. Skru fatningen sammen.

  • Tryk ledningen lidt ind i fatningen. Tilspænd trækaflastningen (4). Træk i ledningen og tjek, at den sidder fast.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.