Salgsbetingelser

Elworks A/S, har ikke direkte salg til slutbrugeren, men vi henviser gerne
til nærmeste forhandler af vores produkter (på: mail@slet-dette.elworks.dk eller
tlf.: +45 9620 3100).
Hos Elworks A/S kan forhandlere, som har etableret en salgsaftale bestille online.

Betaling:
Elworks A/S har endnu ikke åbnet for betaling direkte via Internettet. Faktura fremsendes med post, e-mail eller EDI, når vi har afsendt Deres ordre.

Levering:
Alle ordrer tilstræbes pakket og afsendt indenfor 2 dage efter modtagelse. Dog med forbehold for, at de til ordrens effektuering nødvendige råvarer, materialer m.v. tilgår os fra vore leverandører til aftalt pris, i aftalt mængde og til aftalt tid.
I øvrigt under forhold af sædvanlig force majeure. Vi henviser til gældende salgs-, og leveringsbetingelser samt evt. samhandelsaftale.

Gods afsendes med Post Danmark. Er samhandelsaftalen baseret på AB fabrik betingelser vil fragtprisen fremgår ved bestilling og på ordrebekræftelsen/fakturaen. I tilfælde af udgåede varer eller erstatningsvarer vil kunden straks blive underrettet herom inden levering.

Priser:
Alle priserne er vejledende priser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er eksklusiv 25% moms - men inklusiv afgifter.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Elworks webshop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra Elworks webshop udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Elworks webshop om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Elworks webshop er først indgået, når Elworks webshop ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Reklamation:

Kontakt salgsafdelingen for at oprette en returforespørgsel, hvis en vare købt hos Elworks er blevet defekt. Vi behandler din returforespørgsel omgående. Bemærk ved transport beskadiget varer skal modtager gøre opmærksom på dette til vognmand straks ved varemodtagelse.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Elworks har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websides igennem links. Disse websides er uden for Elworks webshop’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Elworks webshop’s kontrol, fx. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Elworks webshop afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Forbehold for ændringer:
Elworks webshop forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne webside.
Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Elworks webshop medfører politianmeldelse.

Produktinformation:
I Elworks’ webshop oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan Elworks A/S kontaktes på tlf. +45 9620 3100.