Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Nogle afbrydere og stikkontakter har klemmer med skruer. Når man monterer ledningen, er det vigtigt at spænde skruen fast. En løs forbindelse giver risiko for brand.

Andre afbrydere og stikkontakter har skrueløse klemmer, som den afisolerede ledningsende blot skal stikkes ind i. For det meste er der to huller i hver klemme, og det er meget vigtigt, at der kun placeres én ledning i hvert hul.

Hvis der er behov for at samle flere ledere, end der er plads til i tilslutningsklemmen, benyttes en samlemuffe. Samlemuffen placeres i dåsen eller i underlaget. 

Jordlederen (beskyttelseslederen)
I nyere installationer er jordlederen grøn/ gul, medens den i ældre installationer kan være andre farver, fx rød. Den forbinder metaldele på elapparatet med jord. Ved en fejl i elapparatet bliver spændingen på metaldelene ført direkte til jord i stedet for at gå gennem en person. Derved beskytter jordlederen mod elektrisk stød.

Den grøn/gule leder må aldrig bruges som andet end jordleder. 

Stikkontakter
Stikkontakter er mærket 10A, 13 eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm. Belastningsstrømmen er den strøm, som stikkontakten må belastes med. Omregnet til effekt er det henholdsvis 2300 watt, 2990 watt eller 3680 watt ved 230 V. Effekten fremgår af elapparatet.

Hvis der er tilsluttet flere elapparater i samme stikkontakt, må summen af deres effekter ikke overstige disse værdier.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.