Opsætning af lavvolt halogenspot

Lavvolt halogen- eller LED belysning består som regel af flere enheder fx spots.

Hvis enhederne leveres som et færdigt samlesæt med en transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, hvor det tydeligt fremgår, hvordan de skal samles og installeres, kan de betragtes som en samlet lampe. Man må derfor selv installere disse lavvolt belysninger i boligen. Dette gælder også lavvolt belysninger beregnet til indbygning.

Man må derimod ikke selv installere lavvolt belysning, hvor delene er købt enkeltvis.
Det kræver særlig faglig viden at dimensionere en lavvolt installation, og forkert dimensionering kan give risiko for brand.

Vær opmærksom på

  • At der ikke må ændres på samlesættet, fx forlænge de medfølgende ledninger eller anvende andre dele.
  • At transformeren skal være tilgængelig, fx gennem en løs loftsplade.
  • At transformeren eller spottene ikke må dækkes af isoleringsmateriale, med mindre der står noget andet i monteringsvejledningen.
  • At ledninger fra en transformer til lavvolt belysningen ikke må føres gennem loftet eller væggen. 


Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.