Ordliste

Afisoleringstang
Specialtang til at fjerne isoleringen på en ledning.
 
Aflastningsbøjle
Bøjle, der fastholder en ledning, så den ikke kan trækkes ud af fx en lampe eller en stikprop.

Én-polet afbryder

Afbryder kun én af lederne.

Faseledningen
Den ledning, der konstant er spænding på.

Flerpolet afbryder
Afbryder flere ledere på en gang.

Gennemgangsafbryder
Afbryder, der sidder på den bøjelige ledning fx til en væglampe.

Gruppetavle
Tavle med gruppeafbrydere, sikringer og HFI-afbryder.

HFI-afbryder
Fejlstrømsafbryder: Afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, fx gennem en person.

HPFI-afbryder

Fejlstrømsafbryder: Afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, fx gennem en person.
Reagerer også på pulserende strømme fra fx lysdæmpere.

Jordbenet

Det tredje ben på en stikprop, som giver jordforbindelse.

Jordledningen
Den elektriske ledning, der giver jordforbindelse til apparater.

Jordpind

Jordkontakten i en pindjordsstikkontakt.

Kapslingsklasse

Elapparatets tæthedsgrad, der viser, hvor beskyttet genstanden er mod berøring og vandpåvirkning.

Klemmemærkning
Mærkning på elektrisk materiel, der viser, hvor ledningerne skal tilsluttes.

Korrespondanceafbryder

Afbryder, som anvendes ved tænd/sluk-funktion fra to steder.

Kroneafbryder
Dobbelt tænding i lampested til fx lysekrone med flere pærer eller til to lamper.

Kronemuffer

Samlemuffer til samling af ledninger.

Krydsningsafbryder
Afbryder, der bruges i forbindelse med korrespondanceafbryder, hvis der skal kunne tændes/slukkes fra mere end to steder.

Lampestik
Speciel stikkontakt for tilslutning af lamper.

Lampeudtag
Dåse for tilslutning af lampe.

Mærkeffekt
Det energiforbrug W eller Watt, der er er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Mærkespænding
Den spænding i volt, V, der er markeret på elapparatet.

Mærkestrømmen

Det strømforbrug i ampere, A, der er er markeret på elapparatet.

Mellemledningen
Den spændingsførende ledning, der går videre fra en afbryder til fx et lampested.

Nulledningen
Den ledning, der ikke er spænding på.

Pindjordsstikkontakt
Stikkontakt hvor jordkontakten er en jordpind i stedet for en jordbøsning

Polsøger
Specialværktøj, som måler, om der er spænding i fx en ledning eller en stikkontakt.

Roset
Lampeudtag.

Samlemuffe
Lille plastik-’muffe’, der anvendes til at samle to eller flere ledninger.

Snapanordning
Anordning, der kan klipses på uden brug af værktøj.

Stikprop
Det stik, som sættes i stikkontakten.

Stikprop for pindjordstikkontakt
Det stik med en jordkontakt, der passer i en pindjordstikkontakt.

Tilledning
Ledning, der går fra stikkontakten eller lampeudtaget til elapparatet.

Timere
Tidsstyret afbryder, der kan forudindstilles til automatisk at slukke og tænde for strømmen på bestemte tidspunkter.

Transformer
Apparat, der omformer en elektrisk vekselspænding til en anden værdi.

Tristikdåse
Stikdåse med tre stikkontakter.

Udløbsroset
Dåse til tilslutning af lampe.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen.